บริษัท ซี.อาร์.ซี ฯ ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ

บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ โดย บริษัท เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ