บริษัท ซี อาร์ ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
C.R.C Security Service CO.,LTD
169/44-45 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร/โทรสาร 02-090-2811
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548089713
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.