รายนามลูกค้าผู้ใช้บริการ

ลำดับ ชื่อลูกค้า สถานที่บริการ ที่อยู่
1 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) อาคารโรงพยาบาล/บ้านพัก สมุทรสาคร
2 นิติบุคคลอาคารชุดอนุสาวรีย์ชัย อาคารชุดที่พักอาศัย ถ.พหลโยธิน พญาไท
3 บริษัท  โปลีเทรด  จำกัด อาคารสำนักงาน ประชาชื่น ปากเกร็ด นนทบุรี
4 นิติบุคคลหมู่บ้านโพธิ์แก้ว หมู่บ้าน/ที่พักอาศัย ประชาชื่น ปากเกร็ด นนทบุรี
5 บริษัท จี.เอ.เอส. จำกัด อาคารจี เอ เอส ประชาชื่น ปากเกร็ด นนทบุรี
6 บริษัท กองทุนอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ จำกัด (มหาชน) อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
7 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
8 บริษัท บีอีซี  เวิลด์ จำกัด (มหาชน) อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
9 บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ(ประเทศไทย) จำกัด อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
10 บริษัท บีอีซี  เทโร เอ็นเตอร์เทนเม็นต์  จำกัด (มหาชน) อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
11 บริษัท โซนี่  มิวสิค  เอ็นเตอร์เทนเม็นต์  โอเปอร์เรติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
12 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
13 คุณรัชนี  นิพันธกุศล ที่พักอาศัย กรุงเทพฯ
14 บริษัท ซีวีดี  อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารรวมทั้งหมด กรุงเทพฯ
16 บริษัท  เอวอน  คอสเมติคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  อาคารสำนักงาน/โกดังผลิตสินค้า กรุงเทพฯ
17 บริษัท ดอกเตอร์ คอสเมท จำกัด อาคารสำนักงาน สุขุมวิท 81 กรุงเทพฯ
18 กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด บริเวณในและนอกหมู่บ้าน อาคารสวัสดิการ ประชาชื่น  กรุงเทพฯ
19 หมู่บ้านโพธิ์แก้ว บริเวณในและนอกหมู่บ้าน ประชาชื่น  กรุงเทพฯ
20 บริษัท จี เอ เอส จำกัด อาคาร จี เอ เอส ประชาชื่น  กรุงเทพฯ
21 อาคารสุโขทัย คลาสสิค อาคารสุโขทัยสุโขทัย ซอย 3 ดุสิต  กรุงเทพ ฯ
22 สำนักพระราชวัง อาคารข้าราชบริพาร 8 พื้นที่ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ
23 บริษัท เพอร์เฟค อิน ไลฟ์  จำกัด อาคารคอนโดมิเนียม ราชปรารภ  กรุงเทพ
24 การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงรถจักรบางซื่อ บางซื่อ  กรุงเทพฯ
25 การรถไฟแห่งประเทศไทย             โรงรถพ่วงจตุจักร จตุจักร  กรุงเทพฯ
26 การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงรถจักรธนบุรี ธนบุรี  กรุงเทพฯ
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารมหาวิทยาลัย ดุสิต  กรุงเทพฯ
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารเรียน บัณฑิตวิทยาลัย ดุสิต  กรุงเทพฯ
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย ดุสิต  กรุงเทพฯ
30 บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์  จำกัด อาคารแสงศิลป์ รางน้ำ  กรุงเทพฯ
31 มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส ถ.สามเสน  กรุงเทพฯ
32 กรมช่างอากาศ ลานจอดรถ ถ.พระราม 5 กรุงเทพฯ
33 บริษัท อาคาร 33 จำกัด สถานที่ก่อสร้างอาคารสูง ม.จุฬาฯ  กรุงเทพฯ
34 บริษัท ปัญจภาคินทร์ จำกัด อาคารสำนักงาน ถ.สาทร  24  กรุงเทพฯ
35 หจก.พี.เอส. ภัทรสิน อาคารสำนักงาน ถ.พระราม 5 กรุงเทพฯ
36 บริษัท ดีดีมอลล์ อาคารสำนักงาน ถ.กำแพงเพชร 2  กรุงเทพฯ
37 บริษัท นิชคาร์ จำกัด โชว์รูมรถ ถ.พระราม 9  กรุงเทพฯ
38 บริษัท เบญจมาศ จำกัด สถานที่ก่อสร้างอาคาร  ททบ.5 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
39 บริษัท เบญจมาศ จำกัด สถานที่ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเสธ ถ.พระราม 5  กรุงเทพฯ
40 ตลาดนัด อาจณรงค์ ไนท์บาซาร์ ถ.กล้วยน้ำไทย
41 สำนักงานข่าว บีอีซี อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
42 บีอีซี มัลติมีเดีย อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
43 บริษัท อาคาร 33 จำกัด สถานที่ก่อสร้างอาคารสูง ก.ยุติธรรม แจ้งวัฒนะ
44 บริษัท อาคาร 33 จำกัด สถานที่ก่อสร้างอาคารสูง รพ.ชลประทาน ปากเกร็ด