วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการ “ธุรกิจบริการ”ด้านการรักษาความปลอดภัย และ รักษาความสะอาด

1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
2. บริการรักษาความปลอดภัยบุคคล (การ์ด) ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ
3. รับบริหารจัดการโครงการนิติบุคคล หมู่บ้านและอาคารชุดที่พักอาศัย
4. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
5. บริการงานรักษาความสะอาดแบบงานประจำ
6. บริการงานรักษาความสะอาดแบบ one time job
7. บริการให้คำปรึกษางานด้านรักษาความสะอาด