Introduce

ด่วนรับสมัครงาน 2 อัตรา สนใจ คลิกเลย

งานรักษาความปลอดภัย
เราจะรักษาความปลอดภัย เราจะใส่ใจในบริการ
ให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ด้วยความสำนึก

งานรักษาความสะอาด
ซื่อสัตย์ จริงใจ

มีระบบเข้างาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
ลดทอนขั้นตอนยุ่งยากที่ไม่จำเป็นออกไป

มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภัย
หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

มีระบบจุดตรวจออนไลน์
เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่รวดเร็ว แบบออนไลน์ และยังสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วย

เครื่องหมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
พนักงานจะได้รับเครื่องหมายกับประธานบริษัท
ทุกคนที่ได้รับใบอนุญาต

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด และบริษัทในเครือ

ดำเนินธุรกิจในด้านรักษาความปลอดภัยโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีความพร้อมของบุคลากรมืออาชีพ และเป็นผู้มีประสบการณ์มายาวนานในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของท่านมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการคัดเลือก อบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยของเรา

มาตรฐานหลักสำหรับการทำงาน

1. มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
2. รักษาความปลอดภัยโดยมีสายตรวจเข้าตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน เพราะคุณภาพการบริการส่วนหนึ่งนั้นมาจากทีมงานสายตรวจที่พร้อมทำงานตลอดเวลา
3. มีฝ่ายปฏิบัติการจากส่วนกลาง คอยติดตามประสานงานรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด
4. เรายังคงมุ่งคัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
5. ทุกขั้นตอนมีการใช้ระบบเทคโนโลยีควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบประสานงาน
6. มี call center ประสานงานแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง